Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

Poniedziałek7:30-15:30
Wtorek7:30-15:30
Środa7:30-15:30
Czwartek7:30-15:30
Piątek7:30-15:30

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

ul. Główna 24
46-146 Domaszowice
tel. (77) 410 82 50 w. 114
mail: biblioteka@domaszowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

Poniedziałek7:30-15:30
Wtorek7:30-15:30
Środa7:30-15:30
Czwartek7:30-15:30
Piątek7:30-15:30

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

ul. Główna 24
46-146 Domaszowice
tel. (77) 410 82 50 w. 114
mail: biblioteka@domaszowice.pl

RODO

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach z siedzibą przy ul. Głównej 24, 46-146 Domaszowice;
2) inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach jest Pani Kazimiera Smoleń, ul. Główna 24, 46-146 Domaszowice, tel. 77 4108 250 wew.114, e-mail gbp-domaszowice.wbp.opole.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały pozyskane oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Gminnej Biblioteka Publicznej w Domaszowicach;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z przepisami prawa;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne.