Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

Poniedziałek7:30-15:30
Wtorek7:30-15:30
Środa7:30-15:30
Czwartek7:30-15:30
Piątek7:30-15:30

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

ul. Główna 24
46-146 Domaszowice
tel. (77) 410 82 50 w. 114
mail: biblioteka@domaszowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

Poniedziałek7:30-15:30
Wtorek7:30-15:30
Środa7:30-15:30
Czwartek7:30-15:30
Piątek7:30-15:30

Gminna Biblioteka Publiczna
w Domaszowicach

ul. Główna 24
46-146 Domaszowice
tel. (77) 410 82 50 w. 114
mail: biblioteka@domaszowice.pl

O bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach jest samorządową instytucją kultury od
1 czerwca 2013  roku, posiadającą osobowość prawną. Biblioteka wpisana jest do rejestru Gminnych Instytucji Kultury pod numerem 1/2013 powołaną uchwałą Nr XXIV.181.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 24 czerwca 2013 r. Wydany został akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury oraz Statut. Biblioteka działa w obrębie krajowej sieci bibliotecznej a nadzór merytoryczny nad jej działalnością prowadzi Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu.
Podstawowym celem i głównym zadaniem Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie oraz ochrona materiałów bibliotecznych, popularyzowanie wiedzy, kultury, książki i czytelnictwa a także rozwijanie i zaspakajanie potrzeb oświatowych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.
Biblioteka udostępnia 5 958 woluminów, w tym literatura piękna dla dorosłych, dzieci
i młodzieży, lektury szkolne, literatura beletrystyczna oraz książki popularno-naukowe z różnych dziedzin. Zbiory Biblioteki są systematycznie uzupełniane i poszerzane o nowości dostępne na rynku wydawniczym. Księgozbiór Biblioteki jest prowadzony w systemie bibliotecznym Mak + oraz udostępniamy dla czytelników katalog on - line naszych zbiorów  z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet.
Co roku bierzemy udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w ramach którego otrzymujemy dotację na zakup książek
Biblioteka udostępnia stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu z którego nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy.
Współdziałamy ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami działającymi na terenie naszej gminy.

Wszystkich chętnych zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.